Psychoterapia

Jest to cykl regularnych spotkań, najczęściej raz w tygodniu. Długość trwania terapii ustalana jest indywidualnie i zależy od potrzeb oraz zgłaszanego problemu (praca krótkoterminowa lub długoterminowa ). Można powiedzieć, że terapia jest’ szyta na miarę’. Spotkania pozwalają przyjrzeć się sobie, swojemu funkcjonowaniu, sposobowi przeżywania i doświadczania życia. Umożliwiają zrozumienie siebie i swojej sytuacji, oraz odnalezienie drogi do poradzenia sobie z problemem.

psychology-531071_1280

Konsultacje psychologiczne

Spotkania poprzedzające psychoterapię, od jednego do trzech. Na konsultacjach z moją pomocą określany jest problem i cel terapii. Wstępne spotkania nie zobowiązują do podjęcia terapii. Konsultacje obejmują również krótkoterminowe interwencje kryzysowe.

group-1232896_1280

Psychoterapia rodzin

Terapia rodzinna to cykl spotkań, w których uczestniczą członkowie rodziny. Prowadzona jest w koterapii przeze mnie i psychoterapeutkę Olgę Lewiniec. Ten rodzaj pracy pozwala na większy wgląd w system rodzinny i zwiększa efektywność. Jej celem jest przyjrzenie się więzi, interakcjom i zależnościom między członkami rodziny oraz wprowadzenie zmian w nieskutecznie działających schematach.
Ilość, częstotliwość oraz skład osobowy spotkań jest uzgadniany w miarę potrzeb np. dwa spotkania w miesiącu, raz spotkanie z rodzicami, raz z całą rodziną, raz z dziećmi itd.

Obszary pomocy:

 • kryzysy, trudności życiowe
 • nerwica
 • depresja
 • lęk
 • współuzależnienie / uzależnienie
 • trudności w relacjach
 • terapia par w kryzysie
 • terapia rodzinna
 • DDA
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia osobowości

Spotkania mają charakter poufny.