Serdecznie witam na mojej stronie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży, psychoterapię par oraz rodzin.
Mam kilkunastoletnią praktykę w obszarze pomocy psychologicznej i terapii.

W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne. Integruję różne metody , poszukując tych które przysłużą się zdrowiu moich klientów. Każdy proces terapeutyczny jest zindywidualizowany i poufny.

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką, absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz socjoterapeutką. Kompetencje i umiejętności w dziedzinie psychoterapii zawdzięczam udziałowi w zaawansowanym 4-letnim szkoleniu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie.

Szkoliłam się również w terapii par w podejściu systemowym, ukończyłam szkolenie z terapii schematu. Aktualnie jestem w trakcie kursu terapii poznawczo-behawioralnej.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej (pracując jako terapeutka/psycholog) zdobywałam m. in. w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej, Punktach Pomocy Psychologicznej, Domu Dziecka, Zakładzie Poprawczym oraz w ramach praktyki prywatnej.

Swoją pracę poddaję superwizji. Stosuję się do zasad etycznych Kodeksu Zawodowego Psychologa.

Zapraszam do kontaktu.