Konsultacja psychologiczna

50 min – 190 zł

Psychoterapia indywidualna

50 min – 190 zł

Konsultacja rodzinna w sprawie nastolatka

50 min – 220 zł

Psychoterapia par

60 min – 280 zł

Psychoterapia rodzin
(dwie terapeutki)

75min – 400 zł